بهترین اشعار برای شروع سخنرانی

بهترین اشعار برای شروع سخنرانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بهترین اشعار برای شروع سخنرانی

شروع و پایان هر سخنرانی و صحبت اهمیت بسیار بالایی دارد. اگر آغاز سخنرانی تاثیرگذار و مجذوب کننده باشد تأثیر مثبتی روی حضار دارد که تا انتهای سخنرانی ادامه خواهد داشت. استفاده از اشعار  در ابتدای سخنرانی از فنون رایجی است که توسط همه‌ی سخنرانان استفاده می‌شود. دانستن اشعار برای شروع سخنرانی می‌تواند به شما در عمق بخشی به فن سخنرانی‌تان کمک کند و باعث شود که شروعی عالی داشته باشید. در ادامه برخی از اشعار برای شروع سخنرانی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند را بیان خواهیم کرد.

 

بهترین اشعار برای شروع سخنرانی
بهترین اشعار برای شروع سخنرانی

اول بسم الله را بگوییم یا شعر را؟ این پرسش در ذهن برخی از سخنرانان به وجود می‌آید، خب چرا بیت زیر را که از جمله بهترین اشعار برای شروع سخنرانی است استفاده نکنید.

بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

 

به نام آنکه هستی نام از او یافت / فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

 

ابیاتی از حکیم سخن پارسی، فردوسی بزرگ

 

به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای / خداوند روزی ده رهنمای

 

خواجه عبدالله انصاری

الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی،اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، معزز بتاج کبریایی، بتو رسد مُلک خدایی. ]بسم الله الرحمن الرحیم[

 

الهی بنام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح و سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح و ذاکر او مرهم دل مجروح و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح عذرهای ما بپذیر و بر عیب ما مگیر.

 

وحشی بافقی

بده مفتاحی از سط کلامم/ وزان بگشای قفل از گنج کامم

ز اوراق کلامم بخش آن مال/ که تا جنت توان شد فارغ البال

به ذکر خود بلند آوازه‌ام کن/ رفیق لطف بی اندازه‌ام کن

 

به نام خداوند دل‌های پاک/ که نامش بود در دلت تابناک

به نام کسی که تو را آفرید/ سرآغاز عشق است و نور و امید

 

نظامی

ای نام تو بهترین سرآغاز/ بی‌نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم/ جز نام تو نیست بر زبانم

 

ای جهان دیده بود خویش از تو/ هیچ بودی نبوده پیش از تو

در بدایت بدایت همه چیز/ در نهایت نهایت همه چیز

 

خدایا جهان پادشاهی تو راست/ ز ما خدمت آید خدائی تو راست

پناه بلندی و پستی توئی/ همه نیستند آنچه هستی توئی

همه آفریدست بالا و پست/ توئی آفریننده هر چه هست

 

 

سعدی

اول دفتر به نام ایزد دانا/ صانع پروردگار حی توانا

اکبر و اعظم خدای عالم و آدم/ صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

 

به نام خداوند جان آفرین/ حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشنده دستگیر/ کریم خطا بخش پوزش پذیر

عزیز که هر کز درش سر بتافت/ به هر در که شد هیچ عزت نیافت

 

اسدی توسی

سپاس از خدا ایزد رهنمای/ که از کاف و نون کرد گیتی بپای

یکی کش نه آز و نه انباز بود/ نه انجام باشد نه آغاز بود

 

 

امیر خسرو دهلوی

به نام آنکه تن را نور جان داد/ خرد را سوی دانایی عنان داد

 

ای دو جهان ذره از راه تو/ هیچ‌تر از هیچ به درگاه تو

پشت فلک طوق سجود از تو یافت/ شام عدم صبح وجود از تو یافت

یافته از درگه تو فتح باب/ بارگه اِنَّ اِلینا اِیاب

 

جامی

لله الحمد قبل کل کلام/ بصفات الجلالا والاکرام

حمد او تاج تارک سخن است/ صدر هر نامه نو و کهن است

الله الله چه طرفه نامست این/ ورد دل حرز جان تمامست این

 

اوحدی

به نام آنکه ما را نام بخشید/ زبان را در فصاحت کام بخشید

به نور خود بر افروزنده دل/ به نار بیدلی سوزندهٔ دل

سر هر نامه‌ای از نام او خوش/ جهان جان ز عکس جام او هوش

 

خواجوی کرمانی

ای غره ماه از اثر صنع تو غرا/ وی طره شب از دم لطف تو مطرا

نوک قلم صنع تودر مبدأ فطرت/ انگیخته برصفحه کن صورت اشیا

 

صائب تبریزی

اگر نه مد بسم الله بودی تاج عنوان‌ها/ نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه، دیوان‌ها

 

شیخ محمود شبستری

به نام آن که جان را فکرت آموخت/ چراغ دل به نور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن/ ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

 

سنایی

ای درون پرور برون آرای/ وی خردبخش بی‌خرد بخشای

خالق و رازق زمین و زمان/ حافظ و ناصر مکین و مکان

 

عطار

بنام کردگار هفت افلاک/ که پیدا کرد آدم از کفی خاک

خداوندی که ذاتش بی‌زوالست/ خرد در وصف ذاتش گنگ و لالست

زمین و آسمان از اوست پیدا/ نمود جسم و جان از اوست پیدا

 

عمان سامانی

معشوق مطلقی را حمد و ستایش سزاست جل جلاله که تمام موجودات عاشق مقید اویند. همه راه اوست می‌پویند و وصل اوست که می‌جویند و حمد اوست می‌گویند.

محمود پوروهاب

به نام خداوند رنگین کمان/ خداوند بخشنده مهربان

 

فخرالدین اسعد گرگانی

سپاس و آفرین آن پادشا را/ که گیتی پدید آورد و ما را

بدو زیباست ملک و پادشایی/ که هرگز ناید از ملکش جدایی

 

 

 

 

سایر اشعار برای شروع سخنرانی

برای اشعار برای شروع سخنرانی نیازی نیست که حتماً این اشعار از شعرای برجسته فارسی باشد. می‌توان اشعار و گفته‌های زیبای دیگری را نیز استفاده کرد.

سرآغاز هر نامه نام خداست/ که بی نام او نامه یکسر خطاستبه بسم الله می‌خوانم خدا را/ ز مشتی خاک آدم ساخت ما را

 

به نام خدایی که جان آفرید/ زمین و زمان و مکان آفرید

خداوند دانا، خداوند هوش/ خداوند روزی ده عیب پوش

 

به نام خداوند حی رحیم

خدای بهشت و خدای جحیم

 

به نام خدایی که خاک آفرید/ وز آن خاک انسان پاک آفرید

 

به نام خداوند نون و القلم/ خداوند آزادی و عشق و غم

 

به نام خداوند گشاینده کارها/ ز نامش شود سهل دشوارها

 

بنیاد سخن به نام حق، نِه/ کز هرچه بِه است نام حق بِه

 

اول دفتر به نام خداوندگار ایزد با فر و جای، عادل و پروردگار

 

به نام خداوند روح و روان/ خداوند سبحان خداوند لسان

 

به نام خداوند راه و طریق/ خداوند آب و خداوند حریق

 

استفاده از اشعار برای شروع سخنرانی نشان دهنده‌ی درک خوب سخنران از شعر و ادب پارسی است. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود حتماً از اشعار برای شروع سخنرانی خود استفاده کنید.

 

 مقالات خواندنی: 

 

تماس با ما

تهران - میدان ونک - انتهای خیابان بیستم گاندی ، ساختمان 110 گاندی ، واحد 5

اینستاگرام مدرسه سخن : madresah_sokhan@

ایمیل: faribaolumi@gmail.com

تلفن: 02188192019   همراه : 09120809040

وبسایت:sokhanvari.com

جهت دریافت کروکی مدرسه سخن روی لوگو بالا کلیک کنید.